Fuldmagt til generalforsamling

Fuldmagt til generalforsamlingen

Vejledning til brug af denne side


§10 i vedtægterne for foreningen

...Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem, eller et medlem af vedkommendes husstand.


Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.


Skriftlig fuldmagt kan dog altid afgives til bestyrelsen.


Fuldmagten skal konkretiseres, og angive til hvem, den er udstedt og til hvilket møde, den kan anvendes.

....


De med stjerne markerede felter skal udfyldes. Så kan vi se hvem henvendelsen kommer fra.


Koden findes i adressefeltet. Den bruges for at sikre at andre ikke stemmer på dine vegne via fuldmagt.


I beskedfeltet kan der skrives hvad fuldmagten dækker.

Det handler om fuldmagt, så andre beskeder kan ikke sendes.


De otte sidste muligheder er de givne afstemninger, der altid sker på generalforsamlingen. Her kan man stemme for eller imod. Altså fire krydser i alt.


Tryk send og beskeden havner hos os. Der bliver kvitteret her på hjemmesiden for at beskeden er sendt.

Send din fuldmagt til bestyrelsen ved at trykke send - nederst

 
 
 
 
 
Bestyrelsens beretning
Regnskabet for 2021
Budget for 2022
Bestyrelsens forslag om anlæg af grøft
 
Bestyrelsens beretning
Regnskabet for 2020
Budgettet for 2021
Bestyrelsens forslag om anlæg af grøft