Fuldmagt til generalforsamling

Fuldmagt til generalforsamlingen

Vejledning til brug af denne side


§10 i vedtægterne for foreningen

...Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem, eller et medlem af vedkommendes husstand.


Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.


Skriftlig fuldmagt kan dog altid afgives til bestyrelsen.


Fuldmagten skal konkretiseres, og angive til hvem, den er udstedt og til hvilket møde, den kan anvendes.

....


De med stjerne markerede felter skal udfyldes. Så kan vi se hvem henvendelsen kommer fra.


Koden findes i adressefeltet. Den bruges for at sikre at andre ikke stemmer på dine vegne via fuldmagt.


I beskedfeltet kan der skrives hvad fuldmagten også kunne dække.

Det handler om fuldmagt, så andre beskeder kan ikke sendes.


De ti sidste muligheder er de givne afstemninger, der altid sker på generalforsamlingen. Her kan man stemme for eller imod. Altså fem krydser i alt.


Tryk send og fuldmagten bliver sendt til bestyrelsen. 

Send din fuldmagt til bestyrelsen ved at udfylde felterne og trykke send - nederst

 
 
 
 
 
Bestyrelsens beretning 2024
Regnskabet for 2023
 
Bestyrelsens beretning 2024
Regnskabet for 2023
 
 

Når fuldmagten sendes, kvitteres der kun den kvittering, som kommmer på skærmen, når fuldmagten sendes. Bestyrelsen får fuldmagten og noterer sig din stillingtagen.